Strzelectwo

 

2020-07-28

UWAGA !!!

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

   3 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Strzelamy Konkurencje :

Oś TRAP -                     10 rzutek

Oś ROGACZ -                 3 strzały

Oś DZIK -                6 przebiegów

Oś ZAJĄC -           10 przebiegów

Myśliwi we własnym zakresie zaopatrują się w niezbedna amunicję.

                                                                                                                               Po strzelaniu  przypomnienie regulaminu polowań

2019-07-05

 

UWAGA !!!

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

   8 WRZEŚNIA 2019 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Strzelamy Konkurencje :

Oś TRAP -                     10 rzutek

Oś ROGACZ -                 3 strzały

Oś DZIK -                6 przebiegów

Oś ZAJĄC -           10 przebiegów

Myśliwi we własnym zakresie zaopatrują się w niezbedna amunicję.

                                                                                                                               Po strzelaniu  przypomnienie regulaminu polowań.

2018-07-31

UWAGA !!!

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

   2 WRZEŚNIA 2018 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Strzelamy Konkurencje :

Oś TRAP -                     10 rzutek

Oś ROGACZ -                 3 strzały

Oś DZIK -                6 przebiegów

Oś ZAJĄC -           10 przebiegów

Myśliwi we własnym zakresie zaopatrują się w niezbedna amunicję.

                                                                                                                               Po strzelaniu  przypomnienie regulaminu polowań.

2017-08-01

UWAGA !

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

  17 WRZEŚNIA 2017 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Strzelamy Konkurencje :

Oś TRAP -                     10 rzutek

Oś ROGACZ -                 3 strzały

Oś DZIK -                6 przebiegów

Oś ZAJĄC -           10 przebiegów

Myśliwi we własnym zakresie zaopatrują się w niezbedna amunicję.

                                                                                                                               Po strzelaniu  przypomnienie regulaminu polowań.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA !

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

4 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Strzelamy Konkurencje :

Oś TRAP -                     10 rzutek

Oś ROGACZ -                 3 strzały

Oś DZIK -                6 przebiegów

Oś ZAJĄC -           10 przebiegów

Myśliwi we własnym zakresie zaopatrują się w niezbedna amunicję.

Po strzlaniu szkolenie z pierwszej pomocy oraz przypomnienie regulaminu polowań.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7 lipiec 2016

 

GRATULACJE DLA NASZEGO KOLEGI PRZEMKA GÓRSKIEGO ZA REPREZENTOWANIE NASZEGO KOŁA NA ZAWODACH OKĘGOWYCH W ANTONINKU 2016.

 

DARZ BÓR KOLEGO TAK TRZYMAĆ !!!

 

LOKATA

 

Nazwisko Imię

Kl.

Koło

Konkurencje Śrutowe

Konkurencje Śrutowe
RAZEM

Konkurencje Kulowe

Konkurencje Kulowe
RAZEM

RAZEM

Krąg

Zając

Przeloty

Dzik

Rogacz/Lis

1

Węgrzyn Jarosław

P

43 Słonka

85

90

50

50

275

91

88

179

454

2

Kazubski Kacper

P

37 Kaczor

95

90

45

40

270

85

91

176

446

3

Stępień Arkadiusz

P

niestowarzyszony

80

85

50

45

260

88

98

186

446

4

Pilc Marek

P

17 Drop

85

90

50

50

275

79

89

168

443

5

Banaszak Robert

P

12 Jaźwiec

90

80

50

45

265

83

88

171

436

6

Woźniak Jakub

P

64 Hubert

85

95

45

45

270

64

86

150

420

7

Kala Tomasz

P

12 Jaźwiec

75

85

40

45

245

78

96

174

419

8

Górski Przemysław

P

73 Kogut

80

70

50

45

245

78

93

171

416

 

____________________________________________________________________

Legalizacja szafy na broń

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r., myśliwi posiadający broń do celów łowieckich przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania conajmniej klasy S1 wg norm PN-EN 14450.

 

UWAGA !

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

6 WRZEŚNIA 2015 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Strzelamy Konkurencje :

Oś TRAP -                     10 rzutek

Oś ROGACZ -                 3 strzały

Oś DZIK -                6 przebiegów

Oś ZAJĄC -           10 przebiegów

Myśliwi we własnym zakresie zaopatrują się w niezbedna amunicję.

Po strzlaniu szkolenie z pierwszej pomocy oraz przypomnienie regulaminu polowań.

 

 

_____________________________________

 

Broń myśliwska – broń skonstruowana z zamierzeniem użycia jej do polowań na zwierzęta.
Myśliwska broń palna musi spełniać w Polsce następujące kryteria:
przy maksymalnym załadowaniu można z niej oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów,
magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać co najwyżej dwa naboje, energia pocisku w odległości 100 m od lufy musi wynosić nie mniej niż 1000 J, nie może to być broń krótka, tj. pistolety i rewolwery, choć naboje niektórych (zwłaszcza rewolwerów) z nich spełniają osiągi energetyczne.
Podział broni myśliwskiej
Ze względu na rodzaj naboju:
śrutowa
kulowa
kombinowana
Ze względu na funkcję użytkową i zastosowanie:
strzelby – z jedną lub najczęściej dwiema gładkimi lufami
pojedynka jednostrzałowa
dwulufka (dwururka)
dubeltówka
nadlufka (bok)
śrutówka Darne
jednolufka powtarzalna (repetier śrutowy)
jednolufka samopowtarzalna (półautomat śrutowy)
sztucery – z jedną lub rzadziej dwiema gwintowanymi lufami
broń kombinowaną – łącząca w jedną całość układ dwóch, trzech lub nawet czterech luf gładkich      i     gwintowanych
Ze względu na automatykę:
jednostrzałowa
powtarzalna
samopowtarzalna

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Przedstawiam wykorzystanie czoków w strzelectwie sportowym i  na polowaniu w broni gładkolufowej :

CYLINDER: oznaczenie C lub CYL. (od nazwy cylinder), bez nacięć; zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką, strzały śrutem na bardzo bliskie odległości; w strzelectwie myśliwskim konkurencje Krąg (Skeet) i Przeloty (Bażant);
¼ CZOK: oznaczenie IC lub IMP. CYL. (od Improved Cylinder - ulepszony cylinder), 4 nacięcia; zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką, strzały śrutem na bliskie odległości (w lesie, ew. ptactwo z podrywu, pędzone bażanty); w strzelectwie jako drugi do konkurencji Krąg (Skeet) i Przeloty (Bażant);
PÓŁCZOK: oznaczenie M lub MOD. (od Modified - zmodyfikowany), 3 nacięcia; zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką (rzadko), strzały śrutem na średnim dystansie, w strzelectwie jako pierwsza lufa w konkurencjach Oś (Trap) i Zając;
¾ CZOK: oznaczenie IM lub IMP. MOD. (od Improved Modified - ulepszony zmodyfikowany), 2 nacięcia; zastosowanie: w myślistwie: strzały śrutem na dużą odległość, w strzelectwie w konkurencjach Oś (Trap) i Zając;
PEŁNY CZOK: oznaczenie F lub FULL (od Full - pełny), 1 nacięcie; zastosowanie: w myślistwie strzały śrutem na bardzo dużą odległość do odpornej zwierzyny (gęsi, lisy), w strzelectwie: druga lufa w konkurencjach jak wyżej;

 

Zamieszczam link do bardzo przydatnej strony, na której można wykonać samodzielnie tarczę na strzelnicę : http://printtargets.net/

___________________________________________________________________

DBAJ O BROŃ A TA NIGDY CIĘ NIE ZAWIEDZIE

Broń myśliwska powinna być porządnie czyszczona oraz konserwowana, aby mogła strzelać celnie i bezpiecznie . Bardzo ważne jest utrzymywanie lufy w suchości. Podczas konserwacji wykorzystujemy specjalny smar na części metalowe oraz specjalnie do tego przeznaczony olej na części drewniane. Po wystrzale, polowaniu, należy lufę wyczyścić z części mechanicznych oraz wypalonego prochu. Źle wyczyszczona broń wykazuje kilku-centymetrową odchyłkę od rządanej celności. Bardzo ważne jest dobre wyczyszczenie broni przy użuciu specialnego sznura, wyciora z drucianą szczotką oraz specjalną tkaniną, którą nasmarujecie broń i przygotujecie ją do polowania. Kula nie czyści przewodu lufy, wskazane jest odwiedzanie strzelnicy w celu sprawdzania celności broni.

Czyszczenie broni  link1

Cyszczenie broni   link 2

___________________________________________________________________

Komunikat Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 5 kwietnia 2001
w sprawie zasad i warunków przystrzeliwania broni do celów łowieckich


W związku z &36, pkt 2 rozporządzenia MOŚZNiL w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania, zaleca się dokonywania przystrzeliwania broni zgodnie z podanymi niżej warunkami:

Przystrzeliwanie broni może odbywać się tylko na strzelnicach (&4, pkt 9 cyt. rozporządzenia).
Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest właściciel, który powinien dokonać tego osobiście.
Jeżeli z ważnych powodów właściciel broni nie może dokonać tego osobiście, powinien to zrobić, za zgodą właściciela broni, instruktor strzelectwa myśliwskiego lub inny strzelec posiadający pozwolenie na ten sam rodzaj broni, albo zakład rusznikarski.
Przystrzeliwanie broni powinno odbywać się w obecności instruktora strzelectwa myśliwskiego. Przepis ten nie obowiązuje jeśli przystrzelania dokona zakład rusznikarski.
Obecny przy przystrzeliwaniu broni instruktor strzelectwa myśliwskiego, lub zakład rusznikarski powinni wystawić zaświadczenie o przystrzelaniu broni. Zaświadczenie jest ważne przez rok od daty przystrzelania.
Instruktor prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń w której zamieszcza takie same dane jak w zaświadczeniu.
Warunki przystrzeliwania:

przystrzeliwanie dokonujemy w temperaturze pozwalającej na swobodne oddawanie strzałów przy pogodzie bez silnego i porywistego wiatru oraz bez opadów atmosferycznych;
postawa strzelecka siedząc przy stoliku zapewniającym podparcie łokci oraz podparcie broni najlepiej przez woreczki z piaskiem;
tarcza strzelecka w postaci czarnego kręgu o średnicy 15 cm, lub inna, gwarantująca wyraźne i jednoznaczne określenie punktu celowania na granicy czarnego znaku strzelniczego i białego tła;
odległość strzelania: 100 m dla broni o lufach gwintowanych i 35 m dla broni o lufach gładkich;
ilość strzałów: trzy z każdej lufy;
do przystrzeliwania należy używać amunicji pochodzącej z jednej paczki. Amunicja powinna być takiego samego typu, takiej samej firmy i o takiej samej masie pocisku, jaka będzie używana na polowaniu;
broń powinna być sprawna technicznie, bez pęknięć części drewnianych oraz bez luzów w mocowaniu części broni i montażu przyrządów celowniczych. Lufa przed strzelaniem powinna być wyczyszczona do sucha;
prowadzący strzelanie instruktor, odpowiadający za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy powinien przed strzelaniem przejrzeć broń. Broń, która nie spełnia wyżej podanych warunków nie powinna być dopuszczona do strzelania

Broń uważa się za przystrzelaną, jeżeli wszystkie przestrzeliny kulą mieszczą się w okręgu o średnicy co najwyżej 12 cm zarówno dla luf gwintowanych jak i gładkich, a średni punkt trafienia z każdej lufy gwintowanej znajduje się nie dalej niż 4 cm, natomiast średni punkt trafienia z każdej lufy gładkiej znajduje się nie dalej niż 6 cm przy strzelaniu kulą lub śrutem, od oczekiwanego punktu trafienia.
Lufa gładka nie podlega przystrzeliwaniu kulami jeżeli strzela się z niej wyłącznie śrutem. Broń z lufami gładkimi, które dobrze strzelają śrutem, a nie spełniają warunków przystrzeliwania kulą, nie powinny być dopuszczone do strzelania kulą z tych luf.
Broń, która nie spełnia warunków podanych w punkcie 8 nie powinna być dopuszczona do strzelania i kwalifikuje się do naprawy.
Punkty 8, 9 i 10 dotyczą odpowiednio broni kombinowanej.


dr Lech Bloch
Prezes Zarządu PZŁ
__________________________________________________________________

Komunikat nr 6/2001 omawia zasady i warunki przystrzeliwania broni w świetle § 36 Rozporządzenia Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r.

W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania, który w dwóch pierwszych punktach, mówi, że myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

używania tylko broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.


Krótkie dyspozycje zarówno rozporządzenia jak i komunikatu mogą budzić wątpliwości różnej natury i dlatego przedstawiamy niniejsze uzasadnienie.

Z tekstu zapisu § 36 cyt. rozporządzenia wynika, że za realizację omówionych tam spraw odpowiedzialny jest myśliwy. Wynika z tych zapisów także to, że przystrzeliwać należy każdą broń zarówno gwintowaną jak i gładkolufową, a także wyposażoną zarówno w celownik mechaniczny jak i optyczny. Należy wziąć przy tym pod uwagę również zapis § 4 cyt. rozporządzenia, w którym w pkt 9 jest zapisane: przystrzelanie broni ? rozumie się przez to wyregulowanie przyrządów celowniczych, a następnie sprawdzenie na strzelnicy celności oddawanych strzałów. Wydawać by się mogło, że w związku z tym, należy przystrzeliwać wyłącznie broń, która ma regulowane przyrządy celownicze, choć rozporządzenia tak tego nie precyzuje. Trzeba bowiem wiedzieć, że wszystkie przyrządy celownicze w broni są regulowane, tylko jedne z nich mogą być regulowane przez użytkownika, a inne zostały wyregulowane, lub jak ktoś woli, ustawione przez producenta i regulacja przez użytkownika nie jest możliwa w prosty sposób, a wymaga ingerencji rusznikarza. Na przykład szyna celownicza w broni gładkolufowej może zostać pogięta i broń będzie źle strzelała, ale rusznikarz sobie z tym poradzi, podobnie jak ze zgiętą stałą muszką czy szczerbinką. Czasem te mankamenty przyrządów celowniczych nie rzucają się w oczy, ale broń strzela niecelnie. Podobnie może się zdarzyć, że rozkalibrujemy lufę i broń zacznie, jak to się mówi ?rzucać?. Trudno przecież mówić, że broń, która ma nadmierny rozrzut , strzela celnie. Zatem broń, która nie ma regulowanych przyrządów celowniczych lub inaczej mówiąc zostały one wyregulowane na stałe przez producenta, powinna być poddana przynajmniej sprawdzeniu na strzelnicy celności oddawanych strzałów i jeśli są kłopoty z celnością lub nadmiernym rozrzutem trzeba temu zaradzić ? najlepiej udając się do rusznikarza. W komunikacie ZG PZŁ nr 6/2001 podane zostały także pewne normy dotyczące celności czy też miary rozrzutu wzięte z Polskiej Normy broni myśliwskiej. Mimo, że stosowanie polskich norm nie jest obowiązkowe, to jednak norma jest co najmniej wskazówką jakie kryteria należy stosować. Podanie ich było niezbędne po to aby myśliwy wiedział jak ocenić swoją broń.

Zgodnie z art. 34 pkt 5 ustawy prawo łowieckie do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy, między innymi, czuwanie nad przestrzeganiem przez jego członków prawa, zasad etyki oraz obyczajów i tradycji łowieckich. A zatem, czuwanie także nad wykonaniem dyspozycji zawartej w § 36 cyt. Rozporządzenia. Jest więc tak, że myśliwy jest odpowiedzialny za przystrzeliwanie broni, ale PZŁ ma czuwać nad tym, żeby on to zrobił. Czuwać nad czymś nie oznacza wyłącznie kontroli, ale także umożliwianie realizacji tych zadań nad którymi mamy obowiązek czuwać. Właśnie dlatego Komunikat ZG PZŁ nr 6/2001 zalecił odpowiedni sposób przystrzeliwania broni. Trzeba dodać, że PZŁ prowadzi od wielu lat szkolenie instruktorów strzelectwa, których głównym zadaniem jest organizowanie treningów strzeleckich, prowadzenie strzelań na strzelnicach, organizację przystrzeliwania broni oraz pomoc przy przystrzeliwaniu i wydawanie zaświadczeń o przystrzeliwaniu właśnie dlatego, aby można przedstawić wiarygodny dokument jeśli zażąda tego zarządca lub dzierżawca obwodu wystawiający odstrzał. Wszystko zostało zorganizowane po to, aby umożliwić myśliwym realizację obowiązku przystrzeliwania w sposób najłatwiejszy, ale zapewniający najlepsze rezultaty. Wprowadzanie obowiązku przystrzeliwania na konkretnej strzelnicy, w konkretnym terminie i w obecności zarządu koła czy też komisji strzeleckiej, lub stawianie innych warunków powoduje niepotrzebne uciążliwości i nie powinno być stosowane. Można przecież zawsze zweryfikować dzień obecności przystrzeliwującego broń i instruktora na strzelnicy ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 marca 2000 r ( Dz. U. Nr 18 poz. 234 z późniejszymi zmianami) w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy obowiązkowo prowadzona jest ewidencja osób przebywających na strzlenicy. Natomiast zalecenie, aby myśliwy osobiście dokonał przystrzelania wynika z tego, że ze względu na odmienną budowę anatomiczną i trzymanie broni, każdy może z tej samej broni uzyskać inny średni punkt trafienia.

Przypomnieć trzeba, że art. 42 ustawy prawo łowieckie w ust 2 i 4 precyzuje jakie dokumenty są niezbędne do wykonywania polowania w ogóle i polowania indywidualnego. Są to: dowód członkostwa PZŁ, który potwierdza uzyskanie odpowiednich uprawnień do wykonywania polowania, pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania oraz w przypadku polowania indywidualnego poza tym pisemne upoważnienienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Zgodnie ze statutami kół łowieckich do wyłączej kompetencji ich walnych zgromadzeń należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. Walne zgromadzenia w przeważajacej większości podejmują uchwały, które jako jeden z warunków przydzielenia odstrzału stawiają przystrzelanie broni. Uchwały takie muszą być przestrzegane przez zarządy kół łowieckich. Zatem zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego może takie upoważnienie wydać albo nie i nie jest to żadnym ograniczaniem uprawnień do wykonywania polowania. Upoważnienie bowiem jest poprostu innym dokumentem wymaganym przez ustawodawcę. Poza tym jest normalne, że wydający odstrzał dba o elementarne zasady bezpieczeństwa i etyki. O tym, że strzelanie z broni, o której nie wiadomo jak strzela, nie jest ani etyczne ani bezpieczne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. I tu właśnie do oceny jakości broni przydaje się Polska Norma broni myśliwskiej.

Cytowane na początku rozporządzenie MOŚZNiL nie mówi o okresowych przeglądach broni, a jedynie o posługiwaniu się bronią technicznie sprawną. Za to także odpowiedzialny jest właściciel broni. Jednocześnie przystrzeliwanie jest okazją do przejrzenia broni, czyli jej zewnętrznego obejrzenia i prostego sprawdzenia czy działa przyspiesznik, czy działa bezpiecznik i inne mechanizmy broni, czy łoże nie jest popękane, czy w broni i układzie celowniczym nie ma luzów. Jeśli to proste sprawdzenie wykaże jakiekolwiek niesprawności lub zły stan techniczny, to z takiej broni nie należy strzelać. Jednocześnie przystrzelanie daje odpowiedź o stanie technicznym broni jako całości. Wszelkie wątpliwości powinny spowodować wizytę myśliwego u rusznikarza, podobnie zresztą w każdym innym przypadku, kiedy myśliwy stwierdzi jakąś niesprawność.

Przystrzelanie broni aby strzelała ona celnie oraz dbałość o jej stan techniczny zapewniający bezpieczeństwo użytkowania jest tak naprawdę sprawą naszej moralności i dobrze, że prawo za tym nadąża. Ranienie zwierzyny przez posługującego się źle strzelającą bronią tylko dlatego, że nie będzie respektował tego nakazu moralnego i prawnego jest nie do przyjęcia w naszym Zrzeszeniu, tak samo jak i spowodowanie wypadku wskutek używania broni w złym stanie technicznym. Komunikat ten, zalecając sposób przystrzeliwania broni oraz podając pewne normy nie jest oczywiście obowiązkowy, ale ułatwia myśliwym wywiązanie się z ich ustawowego i moralnego obowiązku. Natomiast Uchwały Walnych Zgromadzeń Kół w tej sprawie są oczywiście obowiązujące. Powinno być rzeczą oczywistą dla każdego myśliwego, że wymóg przystrzeliwania broni przynajmniej raz w roku jest wymogiem minimalnym. Każdy upadek broni, każde zauważenie luzów tam gdzie nie powinny one występować, każda zmiana amunicji, jednym słowem, każda zmiana warunków strzelania, powinna spowodować wizytę na strzelnicy i przystrzelanie broni. Podobnie jak każda wątpliwość co do stanu technicznego broni powinna skłonić myśliwego do odwiedzenia rusznikarza.

AKTY PRAWNE

→Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

___________________________________________________________________

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Facebook

Fases Luna 48882Aktualna faza księżyca

 

 

HUbertus 2016

Hubertus 2016

Odsłon artykułów:
379839

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Dowiedz się więcej