Działalność edukacyjna

2021-11-16

1d

W dniu 16.11.2021 roku brałem udział z kol. Andrzejem Jesse z koła łowieckiego „Jawor” z Poznania w spotkaniu edukacyjnym w Przedszkolu „Kolorowe Pole” w Dachowie. W spotkaniu brało udział około 60 przedszkolaków oraz Panie wychowawczynie. Plansze edukacyjne, oraz inne pomoce, które zaprezentowaliśmy na spotkaniu  były bardzo pomocne w nawiązaniu kontaktu z małymi uczestnikami spotkania. Gra na rogach myśliwskich, tych starych i nowych, pokazanie plansz edukacyjnych ze zwierzętami żyjącymi w naszych lasach bardzo zaciekawiło małych uczestników spotkania. Tradycją już się stało, że sowy Karo i Luna są zawsze z nami!

Jako myśliwi promujemy łowiectwo i ochronę przyrody. Statut PZŁ wyraźnie mówi, że do naszych zadań należy współpraca ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodzniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego.

I my to robimy!

Darzbór – Grzegorz Marciniak

KŁ”Kogut” w Kórniku

 

2021-10-04

„Wspaniała lekcja przyrody”

W poniedziałek 4 października 2021 roku razem z kolegami z PSŁ w Poznaniu odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Komornikach. Nasze spotkanie dzieci nazwały „wspaniałą lekcją przyrody”.

Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu o lesie, oraz prezentacją multimedialną autorstwa kolegi Tomka, który następnie zaprezentował urządzenia łowieckie oraz wyjaśnił  jakie zadania w gospodarce łowieckiej mają myśliwi.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się sowy - puchacz bengalski i płomykówka, które również uczestniczyły w naszym spotkaniu. Z zaciekawieniem i w wielkim skupieniu uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o życiu sów.

Na wycieczce do lasu, na którą poszliśmy, dzieci dowiedziały się o zwierzętach żyjących w naszych lasach. Tam również zapoznały się z gatunkami drzew.

Darzbór

Grzegorz Marciniak

 

2021-09-21

SP Bnin Grzegorz

2021-09-21

21 września 2021 roku myśliwi Grzegorz Marciniak z KŁ nr 73 „Kogut” z Kórnika i Andrzej Jesse z KŁ nr 21 „Jawor” z Poznania, prowadzili edukację przyrodniczą w Szkole Podstawowej nr 2 Kórniku-Bninie. 

W spotkaniu wzięły udział 3 grupy uczniów w sumie około 150 dzieci z klas 0-3. Tematyka szkolenia obejmowała: życie i zwyczaje sów, opowieści o lesie i jego roli w naszym życiu. Przedstawiliśmy zwierzęta żyjące w naszych lasach, rozmawialiśmy o celowości dokarmiania zwierząt podczas ekstremalnych warunków zimowych. W spotkaniu towarzyszył nam puchacz bengalski Karo oraz płomykówka Luna. 

Dzieci uczyły się rozpoznawać drzewa z naszych lasów. Na zakończenie spotkania wysłuchały jak dawniej porozumiewano się w lesie na przykładzie tuby drewnianej i rogu bawolego oraz wysłuchały gry na współczesnych instrumentach leśnych. 

Całość odbywała się na tle tablic, banerów, paśnika, podsypu, lizawki i karmników. W urządzeniach łowieckich była karma: siano, liściarka, buraki, marchew, warzywa, kaczany kukurydzy, ziarna zbóż, kasztany i żołędzie oraz sól lizawce. 

W podziękowaniu za zorganizowanie spotkanie koordynatorka akcji Pani Agnieszka Rzońca-Tomczak otrzymała tekę tablic edukacyjnych do wykorzystania w szkole na lekcjach przyrody.

Kolejny raz z uczniami spotkamy się po akcji zbierania kasztanów, które będą przekazane myśliwym na zimowe dokarmianie zwierzyny.

Grzegorz Marciniak - KŁ „Kogut”, Andrzej Jesse - KŁ „Jawor”

 

2020-10-23

Kasztany na zimowe dokarmianie.

Mimo trwającej pandemii, nasza współpraca ze szkołami ciągle trwa. W środę 21 października br. odebrałem ze Szkoły Podstawowej w Bninie kasztany przeznaczone na zimowe dokarmianie zwierzyny. W dniach od 12.10. 20 r. do dnia 20.10. 20 r. trwała akcja zbierania kasztanów. Dzieci w tym czasie zebrały 160 kg. Organizatorem akcji była Pani Agnieszka Rzońca-Tomczak. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne tym razem nie odwiedziliśmy szkoły w której zaplanowane było spotkanie edukacyjne. Obiecaliśmy naszym darczyńcom, że spotkamy się w terminie późniejszym.

Darzbór Grzegorz Marciniak

 

2020-09-28

Edukacja

          W słoneczny czwartkowy dzień 24.09.2020 roku na zaproszenie dzieci z przedszkola oraz młodzieży ze szkoły podstawowej w Fałkowie z kol. Andrzejem Jesse z KŁ „Jawor” w Poznaniu, po kilku miesięcznej przerwie wznowiliśmy działalność edukacyjną.

We współpracy z gronem nauczycielskim zachowano wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

W urokliwej scenerii leśnej dzieci przedszkolne, które dotarły na miejsce dwoma autobusami z wielkim zainteresowaniem i przejęciem wysłuchały gry na dużym i małym rogu myśliwskim, tubie drewnianej oraz rogu bawolim w perfekcyjnym wykonanym przez kol. Andrzeja Jesse. Przy tablicach edukacyjnych poznawały zwierzęta występujące w naszych lasach i puszczach.

Jak zwykle duże zainteresowanie wzbudziły opowieści o życiu i zwyczajach sów. Nierozłącznymi uczestnikami naszych spotkań edukacyjnych są puchacz bengalski Karo i płomykówka Luna. Dla dzieci i młodzieży jest to okazja, aby z bliska mogły spojrzeć w przepiękne oczy sów.

Następnie udaliśmy się do szkoły podstawowej i tam powtórzyliśmy zajęcia z klasami piątymi i ósmymi.

Darzbór Grzegorz Marciniak

31-05-2019

Piknik rodzinny z myśliwymi w Grodzisku Wielkopolskim.

W sobotę 25 maja 2019 roku na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim odbył się Rodzinny Piknik, którego organizatorem była Rada Rodziców.

Na pikniku odbyło się wiele rozgrywek sportowych, konkursów oraz występów. Na zaproszenie organizatorów wraz ze swoimi psami dojechali policjanci z grupy prewencyjnej, którzy dali pokaz umiejętności swoich pupili. Można było również podziwiać transporter opancerzony „Skot”, którym dojechali w pełnym uzbrojeniu uczniowie szkoły wojskowej .

Zostałem również zaproszony na piknik w którym uczestniczyłem z kolegą Józefem Stelmachem wieloletnim myśliwym, oraz sygnalistami Anią Bielówką i Hubertem Kaczmarkiem, którzy zagrali kilka sygnałów i utworów myśliwskich, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Z kolegą Józkiem Stelmachem zapoznawaliśmy młodzież i ich rodziców z tematem łowiectwa oraz jakie na nas myśliwych spoczywają zadania.

Oczywiście na piknik zabrałem sowy Puchacza bengalskiego Karo i Płomykówkę Lunę, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Współpraca ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego, należy do myśliwych.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

  

Grodzisk

2018-12-12

2018-12-12

Spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie w dniu 12.12.2018.

Kolejny już raz z kolegami z Koła Łowieckiego „Jawor”, Andrzejem Jesse i Przemkiem Hipsiem odwiedziłem SP w Szczodrzykowie. Tematem spotkania była ochrony przyrody, gospodarka leśna oraz łowiectwa. Kolega Andrzej zagrał kilka sygnałów myśliwskich, oraz zapoznał zebranych z legendą o Świętym Hubercie, a Przemek opowiadał o naszych lasach i gospodarce leśnej. Dla mnie pozostał temat łowiectwa, ochrona zwierzyny, oraz zimowe dokarmianie zwierzyny.

Grzegorz Marciniak - KŁ „Kogut” w Kórniku

2018-09-18

W poniedziałek 17 września br. na zaproszenie Prezesa “Majątku Rogalin” Pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego brałem udział w spotkaniu edukacyjno – przyrodniczo – historycznym zorganizowanym dla uczniów Szkół Podstawowych z gminy Mosina. Z zaproszenie skorzystali również przedstawiciele Lasów Państwowych, oraz myśliwi z kilku kół łowieckich.
 
Darz Bór – Grzegorz MARCINIAK

Rodzinny Festyn z myśliwymi.

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kórnik kolegi Marka Templewicza uczestniczyłem w Rodzinnym Festynie sołectw Szczytniki i Koninko. Festyn odbył się w dniu 23.06.2018, na boisku sołeckim w Szczytnikach. Wspólnie z kolegą Markiem Templewiczem, który również jest myśliwym, zapoznawaliśmy uczestników spotkania z tematami łowiectwa, rolą myśliwych w ochronie przyrody, opowiadaliśmy o zwierzynie naszych pól i lasów. Tematem spotkania były również dzienne i nocne ptaki drapieżne. Na spotkanie tradycyjnie zabrałem moje sowy, co spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci i osób dorosłych.

Prowadzona działalność edukacyjna ma za zadanie zapoznawać dzieci, młodzież i osoby dorosłe z tradycjami i zwyczajami łowieckimi i obalać mit o „złych” myśliwych.

Darz Bór Grzegorz Marciniak

2018-06-25

Wycieczka dzieci z Przedszkola w Kórniku do ZSL w Rogozińcu 11. 06. 2018, zorganizowana przez Mikołaja Jakubowskiego.
Podczas wizyty dzieci zostały podzielone na dwie grupy i wraz z uczniami Technikum Leśnego w Rogozińcu miały okazję uczestniczyć w warsztatach z wiedzy o przyrodzie. Podczas zajęć można było postrzelać z łuków, oraz poznać świat roślin i zwierząt występujących w naszych lasach. Ponadto dzieci zwiedziły Ośrodek rehabilitacji ptaków szponiastych. Cała wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

2018-06-16

Dnia 16.06.2018 roku, wspólnie z kolegami Józefem Stelmachem myśliwym z KŁ "Dąbrowa" i kolegą Andrzejem Jesse, myśliwym z KŁ "Jawor" uczestniczyliśmy w III Rodzinnym Pikniku, który został zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Jako myśliwi przekazywaliśmy wiedzę na temat łowiectwa, zwierzyny bytującej w naszych łowiskach, oraz o roli myśliwych w ochronie ojczystej przyrody.

Kolega Andrzej, który jest członkiem zespołu sygnalistów "Babrzysko", na pikniku zagrał kilka utworów muzyki myśliwskiej.

Przedstawiciele Lasów Państwowych, którzy również uczestniczyli w festynie, zorganizowali ciekawe gry i zabawy związane z leśnictwem. Opowiadali o pracy leśników, oraz o gospodarce leśnej.

Darz Bór - Grzegorz Marciniak

2018-05-30

Spotkania edukacyjne o tematyce przyrodniczo – łowieckiej wykraczają już poza granice naszych obwodów łowieckich. W dniu 28 maja 2018 roku byłem na spotkaniu w Środzie Wielkopolskiej w placówce oświatowej w której mieści się Przedszkole i Szkoła Podstawowa. W spotkaniu uczestniczyło około 60 dzieci. Zajęcia dotyczyły tematów związanych łowiectwem, lasami i zwierzętami żyjącymi w naszych lasach i polach.

Darz Bór Grzegorz Marciniak

2018-05-29

Dnia 18 maja 2018 r. dzieci z przedszkola w Kórniku na spotkaniu w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec. Zajęcia na temat drzew i zwierząt występujących w naszych lasach prowadził Kol. Mikołaj Jakubowski.

2018-04-22

Edukacji przyrodniczo łowieckiej ciąg dalszy.
Kolejny już raz z kolegą Michałem Gurbodą zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół w Dąbrowie. Odwiedziliśmy dwie klasy. Tematem spotkania oczywiście było łowiectwo i otaczająca nas przyroda. W spotkaniu brały udział moje sowy Karo i Luna, które były dużą atrakcją. Na pożegnanie otrzymaliśmy piękna laurkę z podziękowaniami.
Darz Bór Grzegorz Marciniak.

2018-03-29

Nasi trzej koledzy: Przemysław Górski, Jacek Czarny i Michał Bartkowiak przeprowadzili w dniu 27 marca 2018 roku w Śnieciskach pogadankę  w której to w sposób przystępny opowiedzieli dzieciom o łowiectwie, zasadach zachowania w lesie oraz zwierzynie leśnej. Prelekcja wzbogacona prezentacją multimedialną oraz grą na rogu myśliwskim wzbudziła duże zainteresowanie uczniów w niej uczestniczących.

S1

S2

 

2018-03-08

Zimowe dokarmianie zwierzyny z dziećmi z przedszkola w Bninie. Zajęcia odbyły się 09.02.2018 w obw. 320.
Mikołaj Jakubowski "DARZ BÓR"
DSC02295
DSC02296
DSC02297
DSC02298
DSC02299
DSC02300
DSC02301

2018-02-06

W dniu 06.02.2018 roku odwiedziłem Przedszkole w Puszczykowie, gdzie wspólnie z dziećmi poznawaliśmy świat przyrody.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

p1

p2

p3

2018-01-29

Dnia 29 stycznia 2018 roku, kolejny już raz odwiedziłem Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie, która znajduje się na terenie naszego obwodu łowieckiego nr 200. Z zaproszenia skorzystali również inni koledzy myśliwi, kolega Przemek Hipś leśniczy z Drapałki, oraz kolega Andrzej Jesse członek reprezentacyjnego zespołu muzyki myśliwskiej „Babrzysko” działającego przy ZO PZŁ w Poznaniu. Sygnały myśliwskie w wykonaniu profesjonalisty kolegi Andrzeja zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach spotkania. Nasze opowieści o łowiectwie, zwierzynie i naszych lasach, chyba na długo pozostaną w pamięci młodych uczestników spotkania, którzy w wielkim skupieniu wysłuchali wszystkiego, a na koniec zadając sporo ciekawych pytań.

Na spotkaniu nie zabrakło moich pupili, puchacza bengalskiego Karo i płomykówki Luny.

Na zakończenie wizyty spotkała nas bardzo miła niespodzianka, otrzymaliśmy podziękowania i zostaliśmy zaliczeni do grupy „Przyjaciel Szkoły”

Dziękujemy !

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

DSC 0072

IMG 5259

IMG 5235

Przyjaciel szkoy SP Szczodrzykowo 2

Przyjaciel szkoy SP Szczodrzykowo 3

2018-01-26

22 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I, II oraz III a ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach gościli myśliwych z Koła Łowieckiego nr 73 „Kogut” w Kórniku.

Panowie Przemysław Łukaszyk i Michał Bartkowiak przybliżyli uczniom zadania i rolę myśliwego. Dzieci dowiedziały się, że myśliwy nie tylko zajmuje się hodowlą i selekcją zwierząt, ale jest także bardzo dobrym obserwatorem przyrody. Myśliwi przygotowali dla uczniów niespodzianki: pokaz multimedialny, zagadki słuchowe oraz ciekawe eksponaty myśliwskie. Dzieci wysłuchały gry na rogu myśliwskim: sygnału zbiórki, rozpoczęcia polowania. Na zakończenie panowie poczęstowali dzieci słodkościami.

DSC 1505

DSC 1503

DSC 1498

DSC 1493

20180122 093126

2018-01-19

Wspólna wyprawa do lasu z przedszkolakami z Łękna

17 stycznia 2017 roku dzieci z przedszkola „A KUKU” w Łęknie wspólnie z opiekunkami udały się na pieszą wycieczkę do lasu. Tam przy paśniku odbyło się spotkanie z myśliwymi KŁ73 Kogut w Kórniku -kol. Jackiem Czarnym i Michałem Bartkowiakiem . Maluchy miały możliwość podziwiania leśnego zimowego krajobrazu, a podczas spaceru dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat zwierzyny dziko żyjącej i jej zwyczajów . Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że zwierzęta i ptaki należy dokarmiać, ale tylko wtedy, gdy warunki atmosferyczne utrudniają im zdobywanie pożywienia. Dzieci przyniosły prezenty w postaci ziemniaków, buraków, marchwi i jabłek które wspólnie z myśliwymi złożyli do leśnego paśnika. Na zakończenie sympatycznych odwiedzin dzieci otrzymały od kolegów myśliwych słodycze i kolorowanki związane z lasem.

Darz Bór – Jacek Czarny i Michał Bartkowiak

20180117 101339

20180117 102411

20180117 102743

20180117 103304

2018-01-13

Spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej w Rogalinie.

 

Z kolegą Zbyszkiem Jasielskim, komendantem Straży Leśnej i Mateuszem Nowickim

strażnikiem tejże straży, odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Rogalinie. Rozmawialiśmy o naszej przyrodzie, łowiectwie, oraz o pracy Straży Leśnej. Spotkanie odbyło się 08 stycznia br.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

IMG 5189 1

2018-01-09

Edukacji przyrodniczo - łowieckiej ciąg dalszy.

Pierwsze spotkanie edukacyjno – łowieckie w nowym 2018 roku rozpocząłem wizytą w Szkole Podstawowej w Kamionkach w dniu 3 stycznia, spotkałem się z uczniami klasy I. Na spotkaniu rozmawialiśmy o łowiectwie, przyrodzie oraz zwierzynie żyjącej w naszych lasach.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 5 stycznia, gdzie wraz z kolegą Michałem Gurbodą odwiedziliśmy Przedszkole w Dąbrowie, gdzie spotkaliśmy się przedszkolakami. Mali słuchacze wysłuchali informacji o naszej przyrodzie i lasach, z zainteresowaniem słuchali opowieści o sowach, które stały się nieodłącznym elementem moich spotkań edukacyjnych.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe znaczki, oraz kolorowanki.

Grzegorz Marciniak

Przedszkole Dabrowa 1

Przedszkole Dabrowa 2

Przedszkole Dabrowa 3

Przedszkole Dabrowa 4

SP Kamionki 1

SP Kamionki 2

2017-11-28

We wtorek 28.11.2017 roku odwiedziłem Szkołę Podstawową w Kamionkach. Spotkałem się z uczniami klasy II c, aby porozmawiać o naszej przyrodzie i łowiectwie.

Na pamiątkę spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe znaczki, oraz rysunki do pokolorowania, które zaprezentują na kolejnym spotkaniu.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

IMG 4983

20171128 190406 COLLAGE

2017-11-20

Edukacja przyrodniczo - łowiecka

W dniu 17.11.2017 roku kolejny już raz z Przemkiem Malińskim odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Bninie. W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyło 60 uczniów wraz z nauczycielami. Spotkanie rozpoczęło się "Apelem na łowy" zagranym przez uczennice I-szej klasy Olę Skotarczak, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Tematem spotkania oczywiście było łowiectwo, zwyczaje zwierzyny dziko żyjącej oraz zimowe dokarmianie zwierzyny.

Uczniowie zaproponowali, że w okresie zimowym zorganizują zbiórkę karmy dla zwierzyny, którą wspólnie zawieziemy pod paśniki. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kolorowe znaczki na pamiątkę naszego spotkania. Po wspólnym zdjęciu w którym uczestniczyły również moje sowy Karo i Luna, które cieszą się dużym zainteresowaniem w spotkaniach edukacyjnych, Ola odtrąbiła "Koniec polowania"- brawo Ola !!

Darz Bór - Grzegorz Marciniak

DSCF0016

IMG 4857

IMG 4861

IMG 4869

IMG 4871

IMG 4876

IMG 4880

 

 

 

2017-10-09

Na zaproszenie kolegi Włodka Wrzeszcza, który był współorganizatorem wycieczki edukacyjnej, spotkałem się uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Kórnik. Kolejny już raz miałem okazję przekazać informację na temat łowiectwa, zwierzyny żyjącej w naszych lasach oraz zaprezentować sowy.

Spotkanie odbyło się 28.09.br. na terenie leśnictwa Łękno, nad pięknym jeziorem zaniemyskim.

Darz Bór Grzegorz Marciniak

IMG 0433

IMG 0435

IMG 0438

IMG 0439

IMG 4561

2017-09-09

W dniu 09 września 2017 roku brałem udział w pikniku zorganizowanym przez Radę Rodziców w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Na pikniku zaprezentowałem moje sowy, puchacza bengalskiego Karo, oraz płomykówkę Lunę. Uczestnicy pikniku z zaciekawieniem przyglądali się ptakom, w trakcie prezentacji padało wiele  pytań dotyczących ich tajemniczego życia.  Sporo informacji przekazałem również na temat łowiectwa, wyjaśniłem czym zajmują się myśliwi. Opowiadając o zwierzynie łownej, zaprezentowałem plansze edukacyjne zwierząt, które z największym zaciekawieniem oglądały dzieci.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

IMG 0402

IMG 0418

IMG 4398

IMG 4404

IMG 4440

IMG 4444

IMG 4456

2017-03-28

Spotkanie myśliwych z Koła Łowieckiego „Kogut” w Kórniku z uczniami Szkoły Podstawowej.

W dniu 24 marca 2017 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie odbyło się kolejne spotkanie o tematyce przyrodniczo – łowieckiej, w spotkaniu uczestniczyłem razem z Przemkiem Malińskim. Udając się do szkoły, przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, które pozostały w szkole jako pomoce dydaktyczne. Wszystkie dzieci otrzymały rysunki do kolorowania, na których znajdowały się zwierzęta i nieodłączny towarzysz naszych spotkań edukacyjnych Puchacz Karo.

Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w szkole za około 2 miesiące dzieci pochwalą się pokolorowanymi już obrazkami.

Celem naszych spotkań jest nawiązanie i utrzymanie stałej współpracy, przekazanie podstawowych informacji na temat przyrody, oraz łowiectwa.

Darz Bór - Grzegorz Marciniak

IMG 0195

IMG 0209

IMG 0227

IMG 3812

IMG 3835

IMG 3840

2017-03-27

W marcu odbyły się zajęcia dotyczące wiosny i jej oznak w świecie zwierząt. Zajęcia przeprowadził kol. Mikołaj Jakubowski.
Dzieci z grupy listeczka z Przedszkola w Bninie dowiedziały się m. in. jak nazywają się młode saren, danieli i jeleni a także dzików. Przedszkolaki dowiedziały się również jak należy zachowywać się w lesie podczas wiosennych spacerów.

1

2

3

6

2017-03-24

Liczenie sów w Nadleśnictwie Babki

W dniu 22 marca na zaproszenie pracowników Nadleśnictwa Babki brałem udział w corocznej akcji liczenia sów. Organizatorami akcji były Panie z Nadleśnictwa, Pani Izabela Furman oraz Joanna Ziemkowska, a gościł nas Pan Leśniczy Przemysław Turkot w Ośrodku Edukacji Leśnej w miejscowości Odrzykożuch. Uczestnikami spotkania byli uczniowie ze szkół gimnazjalnych.W bogato wyposażonej w materiały edukacyjne o tematyce przyrodniczo-łowieckiej salce ośrodka, spotkanie rozpoczęło się pokazem multimedialnym o sowach. Następnie zaprezentował się Karo puchacz bengalski, zainteresowanie było spore, ponieważ nie każdy z uczestników miał okazję spotkać się „oko w oko z sową”. Pokazując Karo, opowiadałem o życiu sów, o ich zmysłach słuchu i wzroku jaki wykorzystują do polowań. Kolejnym punktem naszego spotkania była budowa budek lęgowych dla sów. Po zapadnięciu zmroku wszyscy uczestnicy udali się do lasu, aby nasłuchiwać sów. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Darz Bór Grzegorz Marciniak

IMG 3782

IMG 3748

IMG 3756

IMG 3774

IMG 3784

IMG 3788

2017-03-21

Przedszkolacy poznają zawody

16 marca dzieci z Przedszkola A KUKU w Łęknie gościli myśliwych z Koła Łowieckiego „Kogut” w Kórniku.

Panowie Przemysław Łukaszyk i Michał Bartkowiak przybliżyli dzieciom zadania i rolę myśliwego. Dzieci dowiedziały się, że myśliwy nie tylko zajmuje się hodowlą i selekcją zwierząt, jest także bardzo dobrym obserwatorem przyrody. Myśliwi przygotowali dla przedszkolaków nie lada niespodzianki: pokaz multimedialny, zagadki słuchowe oraz ciekawe eksponaty myśliwskie. Dzieci wysłuchały gry na rogu myśliwskim: sygnału zbiórki, rozpoczęcia polowania oraz najważniejszy sygnał myśliwski „Darz Bór”. Na zakończenie panowie poczęstowali dzieci słodkościami oraz wręczyli obrazki ze zwierzętami do kolorowania.

Zajęcia realizowane są w ramach cyklu zajęć „Poznajemy zawody”.

M5

M4

M3

M2

M1

2017-03-06

Zebraliśmy w tym roku ponad tonę !!!

     To już piąty raz uczniowie szkoły podstawowej numer 1, im. Tytusa Działyńskiego, w Kórniku zebrali kasztany w akcji pomagającej wspierać zwierzynę łowną.

       Akcja zapoczątkowana przez myśliwych KŁ nr 73 Kogut oraz nauczycieli SP 1 cieszy się coraz większym powodzeniem. Po wytrwałym zbieraniu uczniowie zgromadzili 1047 kilogramów !!! , co już jest nie lada wyzwaniem. Sam transport takiego ładunku wymagał użyczenia samochodu ciężarowego.

     Dla najbardziej zaangażowanych uczniów myśliwi : p. Przemysław Łukaszyk i p. Mikołaj Jakubowski rozdali nagrody książkowe na uroczystym apelu przy dźwięku fanfar. Gratulacje składała również      p. dyrektor Ewa Szybiak – Lewandowska , która zachęcała do dalszego działania. Nagrody ufundowało KŁ "Kogut" w Kórniku.

   Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy :   II a wych. : Janina Sobańska, II c wych. : Danuta Zwierzyńska, II e wych. : Dorota Roemer, III e wych : Renata Śniecińska.

   Dla wszystkich uczestników wczesną wiosną czeka jeszcze miła niespodzianka przygotowana przez myśliwych i nauczycieli …

Pozdrawiam ! Darz Bór !

koordynator akcji Dawid Waśkowiak

1SP

2SP

 

 

2017-01-16

Kolejne spotkanie w przedszkolu w Bninie podsumowującego jesienne zbieranie kasztanów(=- 300 kg).
Pogadanka dotyczyła dokarmiania w okresie zimowym. Dzieci dostały kolorowanki i tablice edukacyjne.
"Darz Bór"  Mikołaj Jakubowski
DSC 1880
DSC 1881
DSC 1882
DSC 1883
DSC 1884
DSC 1885
DSC 1892

2016-12-12

Kolejny już raz wraz z kolegami z Koła Łowieckiego „Jawor” z Poznania odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Tematem spotkania była oczywiście edukacja przyrodniczo - łowiecka. Bardzo pomocne w przekazywaniu wiedzy na temat zwierzyny żyjącej w naszych lasach były tablice edukacyjne ze zdjęciami zwierzyny, o której opowiadali koledzy Przemysław Hipś i Mieczysław Krzyżostaniak. Hejnalista kolega Andrzej Jesse prezentował sygnały myśliwskie, oraz przybliżył historię wszystkich patronów myśliwych. Ja opowiadałem o ptakach drapieżnych i sowach, ich życiu i sposobach zdobywania pożywienia.

Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2016 roku.

Darz Bór - Grzegorz Marciniak

 G1

G2

G3

2016-11-03

 

Spotkanie myśliwych w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Kontynuując cykl spotkań o tematyce przyrodniczo - łowieckiej, w dniu 07.11.2016 roku, wraz z Przemkiem Malińskim odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Kamionkach. Spotkaliśmy się z uczniami klasy III. Tematem spotkania oczywiście było łowiectwo. Ciekawe opowieści przybliżyły uczniom zagadnienia przyrodnicze, a liczne ciekawostki i zagadki sprawiły, iż spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Umówiliśmy się już na kolejne spotkanie w okresie dokarmiania zwierzyny, dzieciaki już zaczynają gromadzić zapasy do leśnej stołówki. W spotkaniu uczestniczył Karo - puchacz bengalski. Jako "zadanie domowe", dzieciaki muszą przygotować kolorowankę Karo, a najładniejsza zostanie nagrodzona na kolejnym spotkaniu.

Darz Bór - Grzegorz Marciniak

img_3644

img_6318

img_6349

2016-06-21

We wtorek 14 czerwca na zaproszenie kolegi Zbyszka Jasielskiego łowisko nasze odwiedzili uczniowie III klasy ze Szkoły Podstawowej Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Wizyta w łowisku rozpoczęła się spacerem po lesie, w trakcie której koledzy Zbyszek Jasielski i Marcin Nowak ciekawie opowiadali o zwierzynie żyjącej w naszym łowisku. W opowieściach pojawiało się mnóstwo gwarowych, myśliwskich określeń, które bardzo spodobały się uczniom. Sporo ciekawostek uczniowie dowiedzieli się o gatunkach drzew jakie rosną w naszych lasach, ochronie lasu i gospodarce jaka jest prowadzona na terenach leśnych. Po spacerze dzieci dotarły na miejsce w którym zostało przygotowane ognisko, nad którym nadzór sprawował Pan ze Straży Leśnej. Przed pieczeniem kiełbasek uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawostek na temat sów, gościem specjalnym był Karo - puchacz bengalski. Karo jest moim pupilem, którego chętnie zabieram na spotkania przyrodniczo-łowieckie, na których przekazuję wiedzę którą posiadam.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

img_3073

 

img_3063

img_3078

2016-06-10

Dnia 18 maja br. wspólnie z kolegą Zbyszkiem Jasielskim mieliśmy przyjemność przekazać część wiedzy dotyczącą przyrody w okresie wiosennym. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Kórniku uczestniczyły w lekcji wyjazdowej do Leśnictwa Zwola.Zapoznały się z gatunkami zwierząt występującymi w naszych lasach oraz z gatunkami roślinności.Po wspólnym spacerze po lesie spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami.Dzieci zachwycone tak niecodzienną lekcją wraz z wychowawczyniami oraz rodzicami złożyły na nasze ręce podziękowania. My również dziękujemy za wspólne chwile spędzone w lesie, cieszy nas to, że dzieci na własne oczy zobaczyły to co na codzień oglądają w telewizji.

z myśliwskim pozdrowieniem
"Darz Bór" Łukaszyk Przemysław

zdjcie6743

 

zdjcie6774

 

dyplom sp1

2016-05-05

Dnia 05.05.2016  wraz z kolegami z Koła Łowieckiego “ Jawor “ w Poznaniu odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie. Podczas spotkania edukacyjnego opowiadaliśmy dzieciom o pasji jaką jest myśliwstwo, o ochronie zwierzyny i zimowym dokarmianiu. Kolega Przemysław Hipś Podłowczy z Koła “Jawor” , a zarazem leśniczy Leśnictwa Drapałka, opowiadał o pracy leśnika oraz o ochronie lasu. Odbył się pokaz trofeów myśliwskich, po czym nastąpiła lawina pytań, które nie zostały bez odpowiedzi. Sporo wrażeń wzbudziła gra na rogach myśliwskich w wykonaniu kolegi Andrzeja Jesse z Koła “Jawor”. Kolega Andrzej jest członkiem Zespołu Muzyki Myśliwskiej “Babrzysko”przy ZO PZŁ w Poznaniu.  Dużym zainteresowaniem cieszył się  Karo - Puchacz Bengalski, którego właścicielem jestem od sześciu miesięcy. Karo przyzwyczajony jest do warunków panujących w otoczeniu człowieka. Lubi być w centrum, nie odczuwa stresu gdy podziwiają go gromadki dzieci chcących przyjrzeć mu się z bliska. Pytań o układaniu i wychowaniu ptaka było tak sporo, że nie starczyło nam czasu na wszystkie odpowiedzi, dlatego zaplanowana jest kolejna wizyta. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały od myśliwych gadżety związane z łowiectwem i lasem.

reee

img_3154

2016-03-21

W lutym odbyła się wycieczka dzieci z Przedszkola w Bninie na terenie obwodu 320. Dzieci zebrały karmę dla zwierząt (buraki, marchew, jabłka, kapusta, ziemniaki, kukurydza), która została wyłożona w łowisku Dąbrowa na pasie zaporowym. Maluchy zapoznały się z formami dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym. Pogawędkę przeprowadził kolega Mikołaj Jakubowski.

mik12

ab

az

2016-02-23

W dniu 23.02.2016 r. odbyło się spotkanie z myśliwych naszego koła z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Spotkaniem kończyliśmy akcję zbierania kasztanów przez uczniów szkoły, Koło ufundowało nagrody w postaci książek oraz dyplomy. Kolega Prezes Witold Jakubowski przybliżył uczniom konieczność dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym, kolega Przemysław Łukaszyk zapoznał uczniów z sygnałami myśliwskimi. Pokazaliśmy po raz kolejny że łowiectwo nie polega tylko na polowaniu.Szczególne podziękowanmia za wkład w propagowanie łowiectwa i ochrony przyrody  należą się Panu Dawidowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

12782015_964705496940250_861543641_n

12804290_964705383606928_2047036130_n

12767192_964707193606747_920975348_n

2015-11-02

W dniu 2 listopada 2015 dwójka naszych myśliwych kolega  Patryk Hoffa i  Michał Bartkowiak wspólnie z psem Dorą odwiedzili Przedszkole Niezapominajka
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Śremie. Myśliwi podziękowali za zbiórkę kasztanów, które posłużą jako karma w okresie zimowym.  W trakcie spotkania dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o zwierzętach, ,zasadach zachowania się w lesie, oraz o roli i zadaniu myśliwych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przyniesione przez myśliwych  okazy, ale szczególne zainteresowanie wzbudził towarzyszący im pies wachtelhund.

img_9080

img_9193

img_9122

img_9085

img_9109

2015-10-16

Kolejne spotkanie z Przedszkolakami z Borówca. Tym razem odwiedziliśmy "Skrzaty" z sokolnikami.


Na zakończenie spotkała mnie bardzo miła niespodzianka, Przedszkolaki wręczyły mi pamiątkowy medal : ZA WIELKIE SERCE DLA DZIECI". Wręczając, powiedzieli, że jest to podziękowanie za  przekazywanie wiedzy o łowiectwie, przyrodzie i ochronie środowiska. ( Grzegorz )

2015-10-13

Dyplom dla ZSPiG w Dąbrowie.


Kolejny dyplom dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, która współpracuje z naszym kołem, gratulacje !!!

 

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań konkursowych
rok szkolny 2014/15

SZKOŁA:
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
IMIĘ I NAZWYSKO NAUCZYCIELA REALIZUJĄCEGO PROGRAM:
Elwira Cisowska
KOŁO ŁOWIECKIE:
Koło Łowieckie  nr 73 Kogut w Kórniku
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA KOŁA REALIZUJĄCEGO PROGRAM ZE SZKOŁĄ :
Marcin Nowak
LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE:
250 uczniów

1.    Zajęcie kółka przyrodniczo-łowieckiego odbywały się w środę każdego tygodnia. Uczestniczyło  w nich od 15-20 dzieci, to jest około 8 % uczniów. Zajęcia prowadził Pan Marcin Nowak.

2.    Dnia 19 września 2014 roku 28-osobowa grupa dzieci (jest to około11% uczniów) z klas IV-VI szkoły podstawowej brała udział w rykowisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Babki. Uczniom cel spotkania przybliżyli Panowie Leśniczy: Zbigniew Hoffa , Zbigniew Jasielski i Marcin Nowak. Odbyła się krótka prelekcja i pokaz filmu na temat jeleni, ich środowiska życia i zwyczajów godowych.  Po spotkaniu grupa udała się w teren i nasłuchiwała porykiwania byków. Spotkanie wieczorne zakończyło się ok. godz. 20.00


3.    . Dnia 28 września zostaliśmy zaproszeni na piknik plenerowy pt.”Jesień na Łęgach Mechlińskich” organizowany przez Nadleśnictwo Babki, na który uczniowie przygotowali prace plastyczne na temat „ Moje ulubione dzikie zwierzę” uświetniając w ten sposób uroczystość. Uczestniczyło około 30 uczniów, to jest około 12% uczniów.

4.    W miesiącach jesiennych ogłosiliśmy konkurs na zbiórkę karmy dla zwierząt. Chętnie przyłączyli się do niego uczniowie wraz z Rodzicami.
Łącznie brało w nim udział 25 osób z wszystkich klas ( jest to około 10% uczniów) .  Wśród zebranej karmy znalazły się owoce, warzywa, zboża i siano. Zbiórkę oraz dokarmianie prowadził Pan Marcin Nowak i Pan Zbigniew Jasielski oraz Pani Elwira Cisowska i Pan Marcin Szydłowski.

5.    Dnia 10 kwietnia skorzystaliśmy z zaproszenia Nadleśnictwa Babki i pojechaliśmy do leśnictwa Odrzykożuch na spotkanie odbywające się w ramach „Tygodnia liczenia sów”. W Odrzykożuchu słuchaliśmy ciekawej prelekcji o sowach a potem zbijaliśmy z Panami leśniczymi: Panem Marcinem Nowakiem, Zbigniewem Jasielskim i Przemysławem Turkotem budki lęgowe dla sów. Zabraliśmy je do szkoły i  zawiesiliśmy je w pobliskich lesie. Wybraliśmy się też do lasu i nawołując sowy poprzez odtwarzanie ich odgłosów słuchaliśmy, czy nam odpowiedzą. Bardzo podobała nam się sala dydaktyczna i wszystkie eksponaty dotyczące lasu. Zajęcia były naprawdę ciekawe. Wyjechaliśmy obdarowani koszulkami i w doskonałych nastrojach. Dzięki takim zajęciom spotkania kółka przyrodniczo- łowieckiego są coraz bogatsze. Uczestniczyło 20 uczniów, to jest około 8% uczniów.

6.    W środę 03.06.2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w wycieczce do Wrocławia. Celem wycieczki było zwiedzenie  Afrykarium, oraz  stadionu piłkarskiego. W wycieczce brały udział klasy od 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum. W wycieczce uczestniczyło około 50 uczniów, to jest 20% uczniów. W wycieczce uczestniczył także Pan Marcin Nowak i Pani Elwira Cisowska oraz inni nauczyciele.


7.    W miesiącu czerwcu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Łowiectwo w oczach dziecka”, na który uczniowie przynosili zdjęcia zwierząt, w ich naturalnym środowisku. Uczestniczyło ok. 35 uczniów, to jest
14% uczniów. Nagrody zostały rozdane podczas pikniku leśno- myśliwskim, zorganizowanego  w ZSPiG w Dąbrowie.

8.    Na początku czerwca  odbył się wyżej wymieniony piknik. Uczestniczyło w nim około230 uczniów( to jest 92% uczniów). Impreza ta związana była z obchodami 70- lecia Nadleśnictwa Babki i 80-lecia Koła łowieckiego Kogut. Obecni byli Pan Burmistrz Miasta Śrem Adam Lewandowski, naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Pani Barbara Jabłońska, Zastępca Nadleśniczego Włodzimierz Wrzeszcz, Prezes Koła Łowieckiego Kogut Pan Witold Jakubowski, - Leśniczowie Pan Zbigniewa Hoffa i Pan Marcin Nowak, Zespół VENATOR.
Po uroczystej akademii rocznicowej, głos zabrali zaproszeni goście.
Następnie wszyscy uczestnicy imprezy raczyli się przygotowanym poczęstunkiem. Serwowany był pieczony dzik oraz kiełbaski z ogniska.
______________________________________________________________________

12.06.2015 r.

List Gratulacyjny dla naszego koła od ZSPiG w Dąbrowie.

 

 

Podczas obchodów kol. Prezes przedstawił historię naszego koła oraz cele łowiectwa, a kol. Michał zaprezentował umiejętności posiadanego psa wachtelhunda "Dory".

 

______________________________________________________________________

09.06.2015 r

ZSPIG w Dąbrowie przy współpracy Lasów Państwowych oraz myśliwych z Koła Łowieckiego organizuje obchody 70 lecia LP oraz 80 lecia KŁ Kogut w Kórniku, serdecznie zapraszamy na piknik.

 

__________________________________________________________________________________

W dniu 29.05.2015 r. odbyło się spotkanie myśliwych z uczniami Szkoły Podstawowej w Kórniku, na którym wręczono cenne nagrody ufundowane przez KŁ KOGUT oraz dyplomy za zebrane kasztany. Kasztany zasiliły paśniki w pobliskich lasach co wzbogaciło atrakcyjność pożywienia dzikich zwierząt. Budującym jest fakt ,że z inicjatywą zbierania kasztanów wyszli sami uczniowie co świadczy o ich wiedzy na temat potrzeb mieszkańców lasu w okresie zimowym.

__________________________________________________________________________________

Wojewódzki konkurs przyrodniczo - łowiecki

W dniu 08.10.2014 roku w siedzibie ZO PZŁ w Poznaniu odbyło się wręczenie dyplomów szkołom z województwa wielkopolskiego które brały udział w konkursie przyrodniczo-łowieckim. W śród 11 wyróżnionych szkół znalazł się Zespół Szkół z Dąbrowy. Szkoła nie zajęła miejsca na podium, ale fakt zakwalifikowania się do finału jest niewątpliwym sukcesem.

Dla nas myśliwych nagrodą jest fakt, że dzieci i młodzież akceptują i zaczynają pasjonować się łowiectwem. Udział w tym konkursie, oraz kółko przyrodnicze, prowadzone przez Kol. Marcina Nowaka, przybliżyły tematykę i specyfikę łowiectwa na tyle, że jesteśmy postrzegani w miejscowym środowisku bardzo pozytywnie.

Admin.09.10.2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rykowisko -  22.09.2014.

Kolejny już raz, na terenie Leśnictwa Błażejewo, koledzy z naszego Koła spotkali się z dziećmi i ich rodzicami, sympatykami łowiectwa, aby posłuchać godów jeleni, czyli rykowiska.

Koledzy Wojtek i Przemek Malińscy, oraz Grzegorz Marciniak przygotowali materiały o rykowisku, oraz pokazali pozyskane trofea.

W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z zaprzyjaźnionych kół łowieckich, kolega Zbyszek Łyszczarz, orzaz kolega Zbyszek Karalus, którzy ciekawie opowiadli o rykowisku, oraz odpowiadali na niekończące się pytania dzieci. Film o rykowisku zaprezentował kolega Irek Niemiec pracownik Nadleśnictwa Babki.

Po prezentacji, oraz ciekawej pogadance podzieliliśmy się na dwie grupy i udaliśmy się do lasu nasłuchiwać odgłosów jeleni.

Administrator 23.09.2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs przyrodniczo-łowiecki w Zespole Szkół w Dąbrowie.

Szkoła zajęła 3 miejsce w konkursie organizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu.

Koordynatorem konkursu z ramienia koła był kol. Marcin Nowak.

Prezentacja - konkurs przyrodniczo-łowiecki

Administrator 22.08.2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach realizacji porozumienia z Szkołą Podstawową nr 1 w Kórniku w sprawie nawiązania współpracy w zakresie edukacji przyrodniczo-łowieckiej dzieci i młodzieży dnia 10 stycznia 2014 r. podsumowano konkurs plastyczny pt. „Jeleń na rykowisku”. Konkurs zorganizowali realizujący Program: Kol. Mikołaj Jakubowski i nauczyciele Pani Renata Śniecińska i Pan Dawid Wośkowiak.

W konkursie uczestniczyły dzieci z klas od „0” do 3. Nagrodzono trzy prace (przestrzenne) i przyznano trzy wyróżnienia. Nagrody zakupione przez Koło wręczyła Dyrektor Pani Ewa Szybiak-Lewandowska.

W podsumowaniu udział wzięli: uczestnicy konkursu, Kol. Mikołaj Jakubowski i Łowczy Koła Witold Jakubowski a ze Szkoły Podstawowej nr 1 Dyrektor Pani Ewa Szybiak-Lewandowska i nauczyciele: Pani Renata Śniecińska, Pani Iwona Cyra i Pan Dawid Wośkowiak.

Informacja od Łowczego - 27.01.2014.

 

 

Edukacja łowiecka

Realizacja programu edukacyjno-łowieckiego Koła Łowieckiego numer 73 Kogut w Kórniku oraz Szkoła Podstawowa numer 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Działolność w okresie września i październiak 2013 r.

 

 

 

 

 

.

Kolejna edukacyjna wizyta w Przedszkolu.

W dniu 4 listopada 2013r. na zaproszenie dwóch grup przedszkolaków z Przedszkola nr 2  im." Czterech Pór Roku " w Bninie, uczestniczyłem w bardzo sympatycznym spotkaniu. Była to dla czteroletnich " Kwiatków " i pięcioletnich " Jagódek ", bardzo interesująca lekcja o polskiej przyrodzie, lesie i myślistwie, a jednocześnie, wesoła i ciekawa, niecodzienna zabawa.

" Darz Bór " Henryk Grześkowiak

04.11.2013.

.

Wizyta w Przedszkolu.

Na zaproszenie przedszkolaków, kolega Henryk Grześkowiak odwiedził poznańskie Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej. W spotkaniu udział brała grupa starszych przedszkolaków z grupy „0”. Pytań na temat lasu, łowiectwa i otaczającej nas przyrody była nieskończona ilość. Spotkanie minęło w sympatycznej i miłej atmosferze.

 

28.10.2013.

.

Przedszkolaki w wigwamie.

W dniu 15.10.2013 r. dzięki uprzejmości kolegi leśniczego Zbyszka Łyszczarza z Łękna , spotkaliśmy się kolejny raz ze „Skrzatami” z Borówca. Spotkanie edukacyjne odbyło się na łonie natury, oraz w udostępnionym przez kolegę leśniczego wigwamie. Materiały edukacyjne przygotowali, Przemek Maliński oraz Grzegorz Marciniak, którzy przy wydatnej pomocy kolegi Zbyszka cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania przedszkolaków.

Administrator – 16.10.2013.

.

Rykowisko 2013.

Dnia 20 września, w deszczowe popołudnie na terenie leśnictwa Błażejewo spotkali się sympatycy łowiectwa, aby w naturze usłyszeć odgłosy rykowiska.

Koledzy Wojciech i Przemek Malińscy, oraz Grzegorz Marciniak przygotowali krótki film, oraz ciekawe pomoce dydaktyczne o rykowisku.

Po prezentacji Wojciech Maliński, oraz kolega Zbigniew Karalus z KŁ „Leśnik” w bardzo interesujący sposób opisali gościom rykowisko, oraz przybliżyli temat łowiectwa.

Po ciekawej prelekcji udaliśmy się do kniei, aby nasłuchiwać miłosnego nawoływania....

Administrator - 20.09.2013.

 

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1.

W ramach realizacji podpisanego przez Zarząd Koła porozumienia ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kórniku Kol. Mikołaj Jakubowski zorganizował i przeprowadził dla klas od 1 do 3 w drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013:

26.04.2013 r. lekcję edukacyjną i wycieczkę dla uczniów w teren o tematyce ekologiczno-łowieckiej oraz konkurs wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, który zakończył się wystawą i wręczeniem przez Prezesa Koła nagród dla wyróżnionych prac.

Ponad to Kol. Mikołaj Jakubowski zorganizował i przeprowadził 06.05.2013 r. wycieczkę dla klas “0” o tematyce przyrodniczo-łowieckiej.

Darz Bór - Łowczy Koła

25.06.2013.

 

Wizyta u Przedszkolaków.

Po raz kolejny koledzy z naszego Koła gościli u Przedszkolaków z Daszewic. Tym razem na zaproszenie "Kasztanowych Ludków" wizytę złożyli koledzy Zbyszek Jasielski, Przemek Maliński oraz Grzegorz Marciniak. Podczas wizyty dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta żyją w naszych lasach, o zimowym dokarmianiu zwierzyny oraz o ochronie przyrody przez myśliwych.

W prezencie "Kasztanowe Ludki" otrzymały od nas zestaw trzech filmów dla dzieci: dwie bajki, oraz filmową wycieczkę do lasu.

Administrator 29.01.2013.

 

Wycieczka do lasu.

W dniu 09.10.2012 roku na zaproszenie myśliwych Wojciecha Malińskiego i Grzegorza Marciniaka na wycieczkę do lasu wybrały się dzieci z Przedszkola „Skrzaty” w Borówcu.

Dzieci w czasie spaceru po lesie dowiedziały się wielu ciekawych informacji o lesie, zwierzętach w nim mieszkających, myśliwstwie i roli myśliwych w ochronie przyrody i zwierząt.

Na pożegnanie, dzieci obiecały, że kolejna wycieczka na jaką wybiorą się do lasu, będzie zorganizowana w celu zimowego dokarmiana zwierząt.

Administrator – 09.10.2012.

 

10.374 kasztanów od Przedszkolaków

Przedszkolaki „ Kasztanowe Ludki” z Daszewic przekazały nam 10.374 kasztany, które zbierały w celu dokarmiana zwierzyny w okresie zimy. Akcja zbierania kasztanów trwa już od kilku lat. Każdego roku liczba zebranych kasztanów jest większa, w kolejnym będzie …....., zobaczymy ?

W imieniu Zarządu i członków Naszego Koła za przekazaną karmę podziękowali kol. Przemek Maliński i Grzegorz Marciniak, przekazując podziękowania na piśmie, oraz słodycze dla Przedszkolaków.

Administrator - 25.10.2012.

 

Rykowisko 2012.

Wczoraj w godzinach wieczornych (18:00 – 20:00) odbyło się spotkanie w Mechlinie (w Andrzejówce) z uczniami szkół podstawowych z: Dąbrowy, Zbrudzewa i Śremu. Zajęcia prowadzone były przez leśniczego L-ctwa Mechlin Zbigniewa Hoffa oraz myśliwych z naszego Koła: Mikołaja Jakubowskiego i Witolda Jakubowskiego. Po przedstawieniu przez ww. czym jest rykowisko i pokazaniu na filmie migawek z rykowiska, uczniów podzielono na dwie grupy i wraz z opiekunami wyruszono w teren na posłuchy ryczących byków. Byki ryczały (4-5 osobników) już od zachodu słońca. Dzieci po raz pierwszy w życiu usłyszały w naturze odgłosy rykowiska.

Darz Bór - Łowczy

Mechlin 19.09.2012.

Mechlin 19.09.2012.

W Leśnictwie Mieczewo i Błażejewo uczniowie poznańskich szkół, również mieli możliwość posłuchania ryczących jeleni. W Błażejewie o rykowisku opowiadał i po kniei oprowadzał myśliwy naszego Koła kolega Wojciech Maliński.

Błażejewo 19.09.2012.

 

 

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Facebook

Fases Luna 48882Aktualna faza księżyca

 

 

HUbertus 2016

Hubertus 2016

Odsłon artykułów:
379851

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Dowiedz się więcej